Radionica lepog govora - Logoped

Razvoj govora mnogo zavisi od kvaliteta komunikacije i interakcije između deteta i drugih socijalnih aktera (odrasli, deca). U predškolskom periodu je značajno prevodjenje deteta sa implicitnog na eksplicitni govor (govor koji je prilagođen sagovorniku i komunikacionoj situaciji). Zato je potrebno da se dete češće stavlja u situaciju da govori i tako razvija svoje govorno ponašanje.

 

Avantura je mesto koje pruža podršku razvoju govora kod dece kroz različite aktivnosti Radionice Pričaonice.

+381 (0)66 888 888 9

Subvencije grada

Ukoliko Vaše dete na konkursu nije upisalo državni vrtić, a državljanin je Republike Srbije i ima mesto prebivališta u Beogradu, polažete pravo da upišete privatan vrtić sa subvencijama grada.

Grupe

Mlađa Jaslena: 1-2 godine
Starija Jaslena: 2-3 godine
Vrtićka: 3-5,5 godina
Predškolska : 5,5-7 godina

Kontakt

Telefon: +381668888889

Email: info@avantura.edu.rs

 

Avantura na socijalnim mrežama:

Predškolska ustanova Avantura pruža mogućnost da upišete dete preko subvencija grada Beograda.