Muzička avankultura

Avantura… mesto u kome se muzika konzumira celim bićem.

Muzika je veoma bitna u razvoju a razvijanje muzičkih sposobnosti kod dece, muzičko opažanje posredni i značajno utiče na razvoj ličnosti - inteligenciju, kreativnost, razvoj govora i komunikacije, sposobnosti čitanja i socijalne inteligencije. Zbog svega navedenog decu od najranijih dana treba upoznavati sa muzikom svog naroda ali i svih naroda sveta.

Program Muzičke Avankulture izrađen je od strane našeg čarobnog muzičkog pedagoga kojim se muzika prezentuje i koristi u svakom segmentu u skladu sa razvojem deteta.

Ciljevi Muzičke Avankulture:

  • Razvoj muzičke percepcije.
  • Neposrednost i razvijanje pozitivnih emocija.
  • Ritmička podloga i podsticaj na iskazivanje pokretom.
  • Muzika kao podsticaj na govor.

+381 (0)66 888 888 9

Subvencije grada

Ukoliko Vaše dete na konkursu nije upisalo državni vrtić, a državljanin je Republike Srbije i ima mesto prebivališta u Beogradu, polažete pravo da upišete privatan vrtić sa subvencijama grada.

Grupe

Mlađa Jaslena: 1-2 godine
Starija Jaslena: 2-3 godine
Vrtićka: 3-5,5 godina
Predškolska : 5,5-7 godina

Kontakt

Telefon: +381668888889

Email: info@avantura.edu.rs

 

Avantura na socijalnim mrežama:

Predškolska ustanova Avantura pruža mogućnost da upišete dete preko subvencija grada Beograda.