Više informacija na našim društvenim mrežama:

O nama i našem pristupu

Negujemo, stvaramo i razvijamo psihološke, materijalne, kulturne uslove za sticanje i bogaćenje različitog iskustva deteta putem istraživanja i eksperimentisanja.

otvorenost

Otvorenost

Otvorenost, holističnost vaspitno-obrazovnog procesa vidimo u stvarnom partnerstvu izmedju roditelja i vrtića.
Osnovni postulat našeg sistema je otvorenost prema iskustvu deteta kao i prema sredini u kojoj ono živi i odrasta.
Stvaramo uslove za razvoj različitih mesta za igru koristeći resurse prirode, društvene sredine, prijatelja vrtića i poštovaoca vaspitno-obrazovnog procesa.

Stvaralaštvo

U osnovi našeg kurikuluma leži stvaralačka moć svih učesnika koja se ne nalaze samo među zidovima institucije već na najrlazičitijim mestima gde deca mogu nešto novo doživeti i naučiti.
Avantura je mesto smisaonog življenja dece okrenuto njihovim potrebama i interesovanjima. Dete-aktivno biće samo kreira svoj svet i zato se i proces razvoja odvija u stalnoj interakciji sa sredinom.

stvaralastvo

+381 (0)66 888 888 9

Subvencije grada

Ukoliko Vaše dete na konkursu nije upisalo državni vrtić, a državljanin je Republike Srbije i ima mesto prebivališta u Beogradu, polažete pravo da upišete privatan vrtić sa subvencijama grada.

Grupe

Mlađa Jaslena: 1-2 godine
Starija Jaslena: 2-3 godine
Vrtićka: 3-5,5 godina
Predškolska : 5,5-7 godina

Kontakt

Telefon: +381668888889

Email: info@avantura.edu.rs

 

Avantura na socijalnim mrežama:

Predškolska ustanova Avantura pruža mogućnost da upišete dete preko subvencija grada Beograda.