Engleski jezik

Učenje jezika je iskustvo koje nas obogaćuje u bilo kom uzrastu, no ipak deca su ta koja najviše mogu da dobiju od te čudesne avanture učenja stranog jezika. Brzina kojom oni usvajaju jezik je neverovatna i budi radost i ponos u svakom roditelju. Istraživanja pokazuju da učenje jezika razvija logičko mišljenje i kreativnost, deca su naprednija u čitanju i pisanju, a učenje bar jednog stranog jezika omogućava razvijanje svesti o interkulturalnosti i širenju pozitivnog stava prema drugim kulturama.

 

Naš program je posebno osmišljen tako da kroz igru i zabavu deci pruži prvi kontakt sa stranim jezikom. Deca se kroz raznovrsni audio i vizuelni sadržaj upoznaju sa osnovama jezika, dok različite aktivnosti u okviru časa podstiču njihovu žeIju za učenjem, koncentraciju i pamćenje. Jezik se upotrebljava u dobro osmišljenim kontekstima, jezička građa je kumulativna, nastava se zasniva na socijalnoj interakciji a učenik je aktivan učenik u ovom društvenom činu.

+381 (0)66 888 888 9

Subvencije grada

Ukoliko Vaše dete na konkursu nije upisalo državni vrtić, a državljanin je Republike Srbije i ima mesto prebivališta u Beogradu, polažete pravo da upišete privatan vrtić sa subvencijama grada.

Grupe

Mlađa Jaslena: 1-2 godine
Starija Jaslena: 2-3 godine
Vrtićka: 3-5,5 godina
Predškolska : 5,5-7 godina

Kontakt

Telefon: +381668888889

Email: info@avantura.edu.rs

 

Avantura na socijalnim mrežama:

Predškolska ustanova Avantura pruža mogućnost da upišete dete preko subvencija grada Beograda.