Emocijada

Planirane aktivnosti Emocijade imaju za cilj očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom okolinom, negovanje otvorenosti za doživljaje, pružanje pomoći u sticanju samostalnosti i pomoći u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti, usvajanje elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti (dobro, loše); razvoj sposobnosti obavljanja aktivnosti u zajednici sa odraslima i drugom decom, kao i kultivisanje i razvoj pozitivnih, integrativnih emocija.

+381 (0)66 888 888 9

Subvencije grada

Ukoliko Vaše dete na konkursu nije upisalo državni vrtić, a državljanin je Republike Srbije i ima mesto prebivališta u Beogradu, polažete pravo da upišete privatan vrtić sa subvencijama grada.

Grupe

Mlađa Jaslena: 1-2 godine
Starija Jaslena: 2-3 godine
Vrtićka: 3-5,5 godina
Predškolska : 5,5-7 godina

Kontakt

Telefon: +381668888889

Email: info@avantura.edu.rs

 

Avantura na socijalnim mrežama:

Predškolska ustanova Avantura pruža mogućnost da upišete dete preko subvencija grada Beograda.